Βάσω Ζ. Πανταζή & Συνεργάτες

Νομικές Υπηρεσίες

Ποινικό Δίκαιο

Επιχειρηματικό Δίκαιο

Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Προστασία

Οικογενειακό Δίκαιο

Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Διοικητικό δίκαιο

Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Γνωστές Υποθέσεις του γραφείου μας